Design af ROSEN bådstativet

Email Udskriv PDF

Rosen bådstativet er designet på basis af krav til:

Sikkerhed

Det er helt afgørende når man vælger bådstativ, at man gør sig klart, at det er store kræfter, der skal styres. Det drejer sig om bådens egenvægt, den er normalt på mange tons, der balancerer på en smal køl og ikke altid er i ligevægt i længderetningen. Nogle både er næsetunge og andre vil gerne sætte sig på halen.
Hvis en båd på 3 tons opstilles, så den hælder 1 grad, skal der typisk afstives vandret i 1,5 m's højde med en vandret kraft på 0,45kN(50kg). Hælder den 5 grader, skal der pludseligt optages 2,1kN (240kg) vandret. Og det er stativet der skal gøre det. Dertil kommer de dynamiske belastninger fra vind, som er ret betydelige. Ofte sættes der telt eller presenninger over båden så vindfladen bliver hurtigt 20 kvadratmeter på en 30 fods båd. Til brug for dimensionering fastsættes vindbelastningerne på basis af DS410. Den vandrette belastning fra vinden bliver i en normal vinterstorm let på 10 kN (1020 kg) vandret på sådan en båd, og i ekstreme tilfælde op imod 30 KN(3060 kg).

Det er store kræfter der skal afstives for.

Det meste af vinteren står båden og passer sig selv i al slags vejr, og hvis der sker et uheld, fordi stativet ikke kan klare belastningen, går det jo kun ud over båden og måske nabobådene. Men i en lille del af tiden, om efteråret og ved forårsklargøringen, bliver der arbejdet på, omkring og under båden. I denne periode er der risiko for personskade, og i den situation er det livsvigtigt at man kan stole på at stativet giver det niveau af sikkerhed mod personskade vi forlanger i forbindelse med de fleste andre aktiviteter.

Rosen båd-stativet er udformet med en fast underramme hvori båden placeres. Bådens egenvægt er dermed sikkerhed for at stativet fastholdes og ikke kan skride.

Basis stativet leveres med to støtter fastholdt og afstivet til rammen på hver side af båden. Afhængig af bådens størrelse og eventuelt telt og lignende kan man vælge at udbygge med yderligere en eller to ekstra støtter på hver side. Dette giver den ekstra sikkerhed mod uheld man normalt ville forlange i. f.eks. byggeriet eller trafikken. Til alt held sker der ikke ret mange væltnings ulykker med både, men når det sker, er det ofte voldsomt, og i de værste tilfælde med alvorlige følger.

Du bør sikre dig en god og sikker afstivning af din båd.

Det gør du, når du vælger Rosen båd-stativ.

Styrke

Vort bådstativ er dimensioneret på basis af belastninger fastlagt ved DS410. Den beregningsmæssige sikkerhed fastlægges ved DS409 og konstruktionen er udformet i overensstemmelse med DS 412.

Stabilitet

Vort bådstativ er udformet, så stabiliteten er sikret ved bådens egenvægt. Båden står på stativets trykfordelingsplade, som derved sikrer, at stativet under ingen omstændigheder kan skride ud under ekstrem belastning.

Holdbarhed

Et bådstativ skal kunne tåle at stå udendørs hele året og i mange år. Der er kun en økonomisk løsning på dette, og det er at anvende varmgalvanisering. Alt stål i vore bådstativer er varmgalvaniserede. Også bolte og møtrikker.

Flexibilitet og justeringsmuligheder

Ved konstruktionen af komponenterne er der lagt vægt på, at bådstativet skal kunne sammensættes individuelt, så det passer til den enkelte båd, og opfylder bådejerens ønsker til afstivning.

Der er mange faktorer, som kan afvejes mod hverandre, og den enkelte bådejer kan have forskellige prioritering.

Belastningen på båden er lige så stor som på stativet. Med kun to støttepunkter på hver sidde af båden er det langt fra sikkert, at støtten trykker på skroget ud for et skot eller en forstærkning. Mange både er faktisk ikke særligt tykke i skroget, og det er sikkert optimeret til at ligge i vandet og sejle, men det er en helt anden, sag når båden skal stå i et stativ. Vort bådstativ kan udstyres med op til 4 støtter på hver side af båden.

Alle støtter kan justeres fra lodret til en hældning på op mod 30 grd. ind mod midten af stativet. Støtterne har teleskoprør så de kan justeres trinløst fra 0 til 40 cm i længden.

Støtterne leveres i 5 længder fra 50 cm til 150 cm Teleskoprør leveres i 3 længder, 50 cm, 75 cm og 100cm. Det kan i nogle tilfælde være en fordel at sammensætte sit stativ med støtter med forskellig længde for og agter, så en god tilpasning til båden opnås.

Bundrammen kan sammensættes i 8 størrelser, i bredde på, 2,00 m-2,25 m-2,50 m-2,75m og i 2 længder på 2,71 m og 3,55 m

Ud- og ombygningsmulighed

Med vort bådstativ kan du vælge at anskaffe dig basis stativet med 2 støtter på hver side, og hvis du senere ønsker f.eks. at kunne behandle bunden også hvor støttepladerne skjuler den. Så kan du altid udbygge stativet med ekstra støtter. Vi anbefaler i den situation at have 4 på hver side, så vil du altid have mindst 3, der støtter, selv om du har sænket en.

Anskaffer du dig senere en anden båd kan du stadig anvende dit bådstativ. Eventuelt skal du blot ombygge det med nogle andre støtter, hvis højden skal ændres. Eller du kan ændre længden ved at anskaffe nogle længdebjælker i den rigtige længde.


Samling, adskillelse og transport

Vort bådstativ er samlet med bolte og møtrikker. Alle dele er let håndterbare og ingen enkeltdel vejer mere end 20 kg. Det er et kendt problem at bådstativer er tunge og derfor er vort bådstativ lige så let at adskille som det er at samle. Adskilt fylder bådstativet ikke ret meget og kan stuves af vejen for sommeren.

Skal bådstativet transporteres, er det en fordel, at bådstativet kan skilles ad, og at alle komponenter er slanke lige profiler med små tværmål.

Pris

Prisen er naturligvis vigtig.

Omkostningsmæssigt skal udgangspunktet være i orden, og vi har valgt at producere Rosen bådstativet hos en polsk maskinfabrik, men selvfølgelig efter et stramt kvalitetsstyringsprogram.

Dernæst er der lagt vægt på, at salgskanalerne skal være korte og uden mange fordyrende led.

Du kan derfor købe dit Rosen bådstativ direkte hos os.

Send en e-mail eller ring til os på 4581 7337.
 

Menu

Oversigt: Forside Design